Booking

Vi har flyttet booking for alle til Airbnb. Interne i SBIO/BI Athletics må legge ut og sende inn refusjonsskjema.

Book BI-hulen gjennom Airbnb!