BI-hulen eies av Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) og driftes av Hytteutvalget, et interesseutvalg underlagt SBIO.

Hytteutvalget var frem til 2010 et utvalg forbeholdt Siviløkonom-studentene ved BI. Det ble i 2010 åpnet for at Eiendomsmeglerstudentene også kunne komme inn, men fra og med semesteret 2011/2012 åpnet utvalget opp for at alle studenter ved skolen kunne være med. Hytteutvalget er et sosialt utvalg som har ansvaret for utleie samt driften av BI-hulen.

Styret våren 2017

Markus Mørk Andersen (Styreleder)
leder.hytte@sbio.no
954 64 750

Leder har det overordnede ansvaret og tar de overordnede beslutningene, i samarbeid med
styret, for Hytteutvalget. Leder skal koordinere virksomheten og til enhver tid ha oversiktover hva som skjer. Videre skal leder motivere medlemmene og fremme samarbeid mellom medlemmene innad og mot SBIO. Markus er 21 år gammel og kommer fra Nøtterøy. Han studeres økonomi og ledelse/siv.øk.

Mathias Reinsch (Økonomiansvarlig)
okonomi.hytte@sbio.no
913 65 636

Hovedansvarlig for regnskaps- og budsjettrutiner i hytteutvalget. Skal ha oversikt over utvalgets økonomiske status og sørge for at studenthyttens regninger blir betalt. Er også nestleder i utvalget og stiller som vara om leder ikke har anledning til å møte. Mathias er 21 år gammel og kommer fra Fredrikstad. Han studerer økonomi og administrasjon.

Kristin Skeie Nilsen (Logistikkansvarlig)
logistikk.hytte@sbio.no
903 66 213

Logistikkansvarlig har ansvaret for at det alltid er tilstrekkelig med ting på hytten. Skal også kontrollere at de som har leid Bihulen har forlatt hytten i god stand, ved å lage en oversikt over når medlemmene i utvalget skal sjekke hytten og følge opp at dette blir gjort. Kristin er 23 år gammel og kommer fra Grimstad. Hun studerer økonomi og ledelse/siv.øk.

Isak Brevik (Sosialansvarlig)
sosial.hytte@sbio.no
954 62 073

Sosialansvarlig har hovedansvar for sosiale aktiviteter og kultur i hytteutvalget. Skal arrangere hytteturer og sosiale arrangementer for hytteutvalgets medlemmer. Isak er 21 år gammel og kommer fra Nøtterøy. Han studerer økonomi og ledelse/siv.øk.

Christine Kirkhorn (Informasjonsanvarlig)
info.hytte@sbio.no
980 19 743

Informasjonsansvarlig har ansvaret for å informere medlemmene i utvalget om viktig informasjon og lage arrangementer til ulike events. Også informere andre som måtte ha interesse av det som skjer i utvalget. Infoansvarlig skal også ha ansvaret for å markedsføre BIhulen og skal være med å ha ansvar for å styre nettsiden til hytten. Jobber tett opp sammen med sosialansvarlig. Kristine er år 22 gammel og kommer fra Asker. Hun studerer eiendomsmegling.