Vi i Hytteutvalget har lagt mye arbeid i hytta for at den skal være i god stand, og ønsker derfor at alle leietakere skal behandle stedet som om det skulle være deres eget. Vi har derfor satt sammen en sjekkliste med ting dere må gjøre før dere forlater hytta. På den måten sikrer vi oss at hytta holder god stand, og at vi kan fortsette utleie i årene fremover.

Om ikke hytta er i tilstrekkelig stand, og/eller punktene på listen ikke er gjennomført, må dere regne med å bli fakturert for dette. Dette gjelder også ved hærverk, manglende gjenstander og forsøpling. Vi sjekker hytta etter hver eneste utleie.

Ved utsjekking må sjekklisten (til høyre) fylles ut og sendes inn.

Husk å låse alle dører og boder. Nøkler tilbakeleveres sekretariatet på BI Nydalen

Husk å ta med søppel! Pant kan settes i panteboden.