Vilkår

1. Booking

 • 1.1 Nøkler skal hentes og leveres til SBIO-sekretariatet i BI-Nydalen (Nydalsveien 37, 0484 Oslo), helst første virkedag før/etter leie, gitt at ikke annet er avtalt med Hytteutvalget.
 • 1.2 Avbestilling kan skje inntil en uke i forkant av oppholdet. Ved avbestilling innen fristen blir 50% av beløpet refundert.
 • 1.3 Bookingen er bindende fra booking blir gjennomført på Airbnb.no.

2 Leietagers forpliktelser

 • 2.1 Tomflasker med pant, bokser og glassflasker skal sorteres i gangen i merkede beholdere. Verken søppel, medbrakte matvarer eller drikkevarer skal stå igjen på hytta.
 • 2.2 Leietager plikter å følge alle punkter på vedlagte vaskeliste ved avreise. Hvis dette ikke er overholdt, vil leietaker bli etterfakturert for vask og rydding, til en sats av NOK 3000,- pr påbegynte time.
 • 2.3. Leietager er ansvarlig for de skader som blir påført hytta, tomt, innbo, løsøre eller lignende i leieperioden. Leietager forplikter seg til å melde fra om skader påført hytta, tomt, innbo, løsøre eller lignende, samt å betale alle kostnader forbundet med skadene. Skadene meldes fra til SBIO-sekretariatet ved overlevering av nøkkel og oppgjørsskjema. Hvis det finnes tegn på uvøren bruk av hytta, tomt, innbo, løsøre eller lignende står Hytteutvalget fritt til å ilegge tilleggsavgift. Størrelsen på tilleggsavgiften vil avhenge av det inntrufne.
 • 2.4 Det er i leien inkludert bruken av maksimum en (1) sekk med ved. Hvis man bruker mer enn de inkluderte sekkene kan man kjøpe ekstra ved til NOK 150,- per sekk. Skriv opp kjøpene på oppgjørsskjemaet.
 • 2.5 Personer under 20 år har ikke anledning til å leie BI-Hulen og heller ikke klasser fra videregående skole. Leietager er ansvarlig for at dette følges.
 • 2.6 Søppel må under ingen omstendigheter settes igjen på hytten, eller kastes i nærmiljøet. Søppel må medbringes hjem etter avsluttet leie. Ved overtredelser vil leietaker bli fakturert for søppeltømming med en sats av minimum NOK 3.000,-.

3 Transport

 • 3.1 Det er forbudt å benytte motorisert kjøretøy for å komme seg til BI-hulen. Alle biler må settes igjen på parkeringsplassen ved Sørkedalen Skole eller Frognerseteren. Brudd på denne paragrafen vil medføre bot fra grunneier på NOK 5000,- for overtredelse av kjøreforbudet. Feilparkerte biler vil bli bøtelagt og borttauet på eiers regning.

4 Overtagelse

 • 4.1 Innsjekk skjer tidligst kl 14:00 på overtakelsesdagen, utsjekk skjer senest kl 12:00 på avreisedagen. Dette gjelder med mindre annet er avtalt.